Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.1.1 Aanzetten tot activiteit

Zet leerlingen aan tot wiskundige activiteit (zelf denken/werken)
  • Stel in een stageles vragen die leerlingen uitdagen zelf oplossingen te verzinnen en stimuleer leerlingen eigen oplossingen onder woorden te brengen. Formuleer die vragen in je lesvoorbereiding en laat die les op dit punt beoordelen door een observator.

©2004-2024 W.v.Ravenstein