3.1.3 Denkmodellen

Kent en gebruikt ondersteunende denkmodellen.
  • Zoek voorbeelden van denkmodellen bij een onderwerp, bijv. negatieve getallen. Beoordeel de modellen op bruikbaarheid, houdbaarheid, sterke en zwakke punten.
    Uit 1.7: Het leren van wiskunde

©2004-2022 W.v.Ravenstein