Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.1.3 Denkmodellen

Kent en gebruikt ondersteunende denkmodellen.
  • Zoek voorbeelden van denkmodellen bij een onderwerp, bijv. negatieve getallen. Beoordeel de modellen op bruikbaarheid, houdbaarheid, sterke en zwakke punten.
    Uit 1.7: Het leren van wiskunde

©2004-2024 W.v.Ravenstein