Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.1.4 Contextualiseren

Kan contextualiseren (van wiskunde naar situatie) en mathematiseren (van situatie naar wiskunde, of binnen de wiskunde)
  1. Ga bij je lesvoorbereiding na hoe je abstracte begrippen toe kunt lichten met goed gekozen concrete voorbeelden, en leg verbanden met toepassingen. Laat de les op dit punt observeren en beoordelen door een wiskundedocent.

  2. Bestudeer van 2.1 „Wiskunde in de basisvorming‟, de hoofdstukken 4 en 7 over contexten en gebruik van voorbeelden. Geef een schriftelijke samenvatting. Wat herken je vanuit je praktijkervaring en tot welke voornemens en/of tips leidt dit?

©2004-2024 W.v.Ravenstein