Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.3.3 Hoofdlijnen en details

Besteedt aandacht aan zowel hoofdlijnen (samenhang, overzicht) als aan details (opgaven, procedures).
  1. Door de jaren heen kom je verschillende notaties van functies tegen. Ze hangen af van de definitie die aan het functiebegrip wordt gegeven. Onderzoek de verschillende definities en notaties die door de jaren heen zijn gehanteerd.
    Uit 1.1: „Algebra voor de lerarenopleiding‟
  2. Ontwerp bij een algebrahoofdstuk over Ontbinden in factoren een aantal leerlingactiviteiten die ervoor zorgen dat de leerlingen niet „als een kip zonder kop‟ sommetjes maken, maar oog houden voor de grote lijn.
    Uit 3.49: Lessenreeks voorbereiden, hoofdstuk 8

©2004-2024 W.v.Ravenstein