Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
lineaire formules opstellen

De richtingscoŽfficiŽnt berekenen

Bij twee punten $A$ en $B$ van een lijn p†kan je een formule van de lijn opstellen.

Voor $y=ax+b$ geldt:

$\Large a=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{\Delta y}{\Delta x}$

Voorbeeld

$A(5,1)$ en $B(12,3)$

$\Large a=\frac{3-1}{12-5}=\frac{2}{7}$

De formule opstellen van een lijn door twee gegeven punten

$p: y=\frac{2}{7}x+b$
Invullen van $(5,1)$ geeft:
$1=\frac{2}{7}∑5+b$
$b=-\frac{3}{7}$

De vergelijking van de lijn p door A en B is:

$p: y=\frac{2}{7}x-\frac{3}{7}$

Wiskundig model

Een formule kan een beschrijving of benadering zijn van de werkelijkheid.

Daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. We zeggen dat de formule†een wiskundig model is.

q6487img1.gif

†Zie ook formule opstellen lineair verband

©2004-2023 W.v.Ravenstein