Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
voorkennis breuken en combinaties

Het vermenigvuldigen van breuken

Algemeen: $\large\frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{{AC}}{{BD}}$ en $A \times \frac{B}{C} = \frac{{AB}}{C}$

$
\large\begin{array}{l}
 \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{7} = \frac{8}{{21}} \\
 \frac{2}{a} \cdot \frac{3}{b} = \frac{6}{{ab}} \\
 \end{array}
$

Het optellen van breuken

Algemeen: $
\large\frac{A}{B} + \frac{C}{B} = \frac{{A + C}}{B}
$

$
\large\begin{array}{l}
 \frac{{3q}}{p} + \frac{q}{p} = \frac{{4q}}{p} \\
 \frac{a}{3} + \frac{{3a}}{3} = \frac{{4a}}{3} \\
 \end{array}
$

Combinaties en permutaties

  • Als je 4 dingen kiest uit 10 en de volgorde daarbij is van belang dan heb je te maken met permutaties.
  • Als je 4 dingen kiest uit 10 en de volgorde is daarbij niet van belang dan heb je te maken met combinaties.

Met je GR gebruik je daarvoor de knopjes nPr of nCr.

©2004-2023 W.v.Ravenstein