Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
ICT en de lerarenopleiding

"De lerarenopleidingen zijn bij uitstek een plaats waar systematisch en vernieuwend aan het onderwijs gewerkt kan worden. Vertrouwde en populaire onderwijsmethoden vinden niet zelden hun oorsprong bij een lerarenopleiding (...).

Het is dus niet zo dat docenten van lerarenopleidingen zich categorisch onderscheiden van 'gewone' leraren, omdat zij wél over de juiste vaardigheden beschikken, maar veeleer omdat het tot de taak gerekend wordt van lerarenopleidingen om na te denken over hoe goed onderwijs georganiseerd moet worden."


©2004-2024 W.v.Ravenstein